Mintis ir uola / Thought and Rock

                                                                                           Vilnius Launch

 

 

 

 

 

Gediminas Sederevičius and Lidija Šimkutė

 

 

Vytautas Varnaka

 

 

Liidija and Justinas Marcinkevičius

 

Dalia Mataitienė, Vytautas Narbutas
 Onutė Narbutaitė, Donata Mitaitė, Lidija Justinas and Genutė Marcinkevičius 

 

 

BACK TO TOP